กฎเหล็กของการพัฒนาสมอง ที่คุณไม่เลยรู้ว่าก่อน ก็เป็นได้!?


กฎเหล็กของการ "พัฒนาสมอง" ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน ก็เป็นได้...

.

โดยประสบการณ์ของผมแล้ว กระบวนการคิดของสมองในเชิงจิตวิทยานั้นจะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน

.

ขั้นตอนที่ 1 คือการรับข้อมูลของสมองจากประสาทสัมผัสต่างๆ ได้แก่ หู ตา จมูก ลิ้น ร่างกาย และ จิตใจ

.

ขั้นตอนที่ 2 สมองจะทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลเพื่อที่จะใช้ในการตัดสินใจตอบสนองต่อข้อมูลที่ได้รับมา ซึ่งจะมีปัจจัยหลักๆ ในการประมวลผล ผมขอแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ อารมณ์ (Emotion) และเหตุผล (Logic)

.

ขั้นตอนที่ 3 สมองจะตัดสินใจตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ จากผลของกระบวนการตีความข้อมูลที่ได้รับมา

.

และผมอยากจะบอกว่า "การตัดสินใจในแต่ละครั้ง ก็จะนำมาซึ่งการพัฒนาสมองของเราด้วย"!

.

ซึ่งปัญหาของมนุษย์ในที่ยุคทุกสมัยก็คือ "เรามักจะใช้อารมณ์เหนือเหตุผลในการตัดสินใจเสมอ" ซึ่งเป็นปกติของสมองที่มักจะประมวลผลลัพธ์ที่ง่ายและปวดหัวน้อยที่สุดให้เราเสมอ นั้นก็คือ "อารมณ์(Emotion)"

.

ทว่าถ้าเราลองหยุดติดสินใจจากอารมณ์ แล้วลองนำชุดข้อมูลมาตีความอีกรอบ ครั้งนี้เราจะได้ใช้กระบวนการประมวลผลของสมองอีกขั้นนึงนั่นก็คือ "เหตุผล(Logic)"

.

ซึ่งการใช้เหตุผลจะทำให้สมองของเราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหา(Problem Solving) เพราะมันจะทำให้เราค้นหาสาเหตุและวิธีการแก้ปัญหาในแง่มุมต่างๆ รวมถึงการคาดการณ์เหตุการณ์ต่างๆ หลังจากเราใช้วิธีที่แตกต่างกันแล้วอีกด้วย!

.

โดยสรุปแล้ว "หากเหตุผลอยู่เหนืออารมณ์ฉันใด สมองเราก็จะพัฒนาขึ้นฉันนั้น"

.

โดยผมให้กฎเหล็กที่ตัวเองใช้พัฒนาสมอง 3+1 ข้อ

1. จงกำหนดเป้าหมายในการตัดสินใจ

(มีข้อแม้คือไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่น)

2. พยายามใช้ "เหตุผล" ทุกครั้งในการมองโลก

3. ให้พิจารณาว่าการตัดสินใจแต่ละครั้งของเราว่ามาจาก "เหตุผล" หรือ "อารมณ์" กันแน่

.

และสุดท้าย(+1) เมื่ออารมณ์เกิดขึ้นมาแล้ว ขอให้เรา "หยุด" ทุกสิ่งเท่าที่จะหยุดได้ และจนกว่าจะสามารถใช้เหตุผลได้...

.

ลองนำไปใช้ เพื่อสมองที่ดีของเราในอนาคตครับ

.

#nattapatfreedom

#freedomarticle

#freedompodcast

1 view0 comments