"ของขวัญปี 2022" ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ!


ในช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้ "ของขวัญ" ก็เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการแบ่งบันซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะซื้อของ กระเช้า หรือเขียนโพสต์การ์ดให้กัน ก็คือว่าเราได้มอบความสุขให้แก่คนอื่น . ถึงแม้ว่าสถานการณ์ในปีนี้จะไม่ค่อยมีแนวโน้มที่จะดีขึ้น แต่ก็ถือว่าเป็น "ของขวัญ" ทักษะการเอาชีวิตรอดในยุคปัจจุบันของเรา ยิ่งโลกเสมือนอย่าง "Metaverse" จะมาปฏิวัติชีวิตเราในปีไม่กี่ปีข้างหน้า ผมเลยขอมอบ "3 ของขวัญปี 2022" ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ! . 1. Meta-Mindset หมายถึงการพัฒนา Mindset จนไปถึงระดับที่เรามีสามารถมีกระบวนการคิดให้เท่าทันโลกปัจจุบันและอนาคตอย่างต่อเนื่อง สำคัญมาก! เพราะความคิดนั้นกำหนดการกระทำไปจนถึงชะตาชีวิตของเรา อย่างไรก็ตาม เราควรจะเริ่มจาก Growth Mindset ก่อนแล้วค่อยไปขั้น Meta! . 2. Meta-Skill ซึ่งหมายถึง Skill ในการปรับตัวและเรียนรู้ Skill ต่างๆ ได้คล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็น Skill ที่โลกต้องการอย่างมาก เพราะเทรนด์ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราต้องปรับทักษะอยู่ตลอดเวลา Hard Skill และ Soft Skill อย่างเดียวคงจะไม่พอในปัจจุบันอีกต่อไป! . 3. Meta-Connection เราไม่สามารถเอาตัวรอดในโลกใบนี้ได้ด้วย "ตัวคนเดียว" อีกต่อไปแล้ว! ทุกอย่างต้องอาศัยระบบนิเวศ ห่วงโซ่อุปทานพึ่งพาซึ่งกันและกัน แค่ Connection ที่ดีแต่เดิมๆ อาจจะไม่พออีกต่อไป จะต้องรู้จักสร้าง Connection และโอกาสใหม่ๆ ในอนาคตที่เราจะพบเจอกันในโลกเสมือนให้ได้ . ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ การหยุดอยู่กับที่ก็คือการเดินถอยหลัง วิ่งเร็วไม่ทันก็คือถอยหลัง คำว่า "Meta" จึงกลายเป็นกุญแจชิ้นสำคัญในการดำเนินชีวิตยุคนี้ . "เพราะสิ่งมีชีวิตที่อยู่ได้นานที่สุด คือสิ่งมีชีวิตที่รู้จักปรับตัวอยู่ในความไม่แน่นอน" . #nattapatfreedom #freedomarticle #freedompodcast

0 views0 comments