ขอโทษหรือให้อภัย อะไรควรมาก่อน?


ขอโทษหรือให้อภัย อะไรควรมาก่อน?


เท่าที่ผมสังเกตุ หนึ่งในประเด็นปัญหาหลักของสังคมในปัจจุบันก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการไม่ยอมขอโทษหรือให้อภัยซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นชนวนที่ทำให้เกิดปัญหาที่บานปลายมาแล้ว หลายต่อหลายครั้ง


ก็เลยทำให้ผมคิดคอนเท้นนี้ขึ้นมาเพื่อชวนเพื่อนๆ วิเคราะห์ให้ลึกซึ้งว่าระหว่าง "การขอโทษ" และ "การให้อภัย" อันไหนสำคัญกว่ากัน อันไหนควรมาก่อน และเราจะมีเทคนิคการใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างไร


ในสมัยก่อน เราส่วนใหญ่ถูกสอนมาให้รู้จักขอโทษ เมื่อเรากระทำผิดต่อคนอื่น แม้ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่ ซึ่งผมก็ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะนอกจากมันจะช่วยปลูกฝังนิสัยกล้ายอมรับผิดแล้ว มันก็ช่วยสร้างความไว้ใจให้แก่ผู้อื่นด้วย


แต่ในบางสถานการณ์ปานปลายที่ผมเห็นจากในข่าวทีวีบ้าง โซเชียลมีเดียบ้าง บางทีแล้วถ้าเรารู้จักให้อภัยก่อน ต่อให้อีกฝ่ายอาจจะยังไม่สำนึก หรือ รู้สึกตัว เหตุการณ์ต่างๆ มันก็อาจจะยุติลงแค่นั้น


ฉะนั้นเราก็ต้องอย่าลืมวัตถุประสงค์ในการที่เราจะต้องยุติเหตุการณ์ต่างๆ ได้โดยปราศจากความเสียหายต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง


จากการที่ได้ลองมองในหลายๆ แง่มุม จะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ต่างๆ จะลงรอยได้จากการที่แต่ละฝ่ายเข้าใจสถานการณ์และเหตุจูงใจซึ่งกันและกัน


ซึ่งในที่นี้จะเป็นฝ่ายผู้กระทำ(ขอโทษ) และผู้ถูกกระทำ(ให้อภัย)


หลังจากเราเข้าใจสาเหตุและเจตนารมณ์ของแต่ละฝ่ายแล้ว ที่นี้เราก็จะต้องมาวิเคราะห์โดยใช้หลักศีลธรรมเป็นตัวกำหนด ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับบริบทของเหตุการณ์ ถ้าพูดง่ายๆ ก็คือกฎระเบียบที่เหมาะสมกับเหตุการณ์นั้นๆ


ที่นี้เราก็รู้แล้วว่า สถานการณ์ไหนควรที่จะต้องมีการกล่าวโทษก่อน หรือสถานการณ์ไหนที่ผ่อนปรนได้ จากนั้นก็ให้ปฏิบัติตามความเหมาะสม


เพื่อสังคมที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้น สมดุลจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้...


#nattapatfreedom

#freedompodcast

#freedomarticle

4 views0 comments