ความสุข คืออะไร!?


ความสุข คืออะไร!? . จริงๆ แล้วตามหลักความสุขก็เป็นเพียงความรู้สึกส่วนบุคคลเท่านั้น เช่นเดียวกับความทุกข์ที่เกิดจากความพึงพอใจต่อสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งรูปธรรมและ นามธรรม ซึ่งแต่ละคนก็มีปัจจัยที่จะสร้างความสุขไม่เหมือนกันอย่างเช่น การมีอิสรภาพทางการเงิน การทำในสิ่งที่เรารัก หรือการมีสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นต้น . แต่มนุษย์นั้นเกิดมาเพื่อแสวงหา 'ความสุขที่แท้จริง' ให้ตัวเองเสมอ และอะไรคือ 'ความสุขที่แท้จริง' หล่ะ!? . "ความสุขที่แท้จริง" สำหรับเราจะต้องเป็นความสุขที่ "มั่นคงและถาวร" และความสุขอะไรที่จะอยู่ได้จนวันตายของเรา ซึ่งขัดแย้งกับที่ผมกล่าวข้างต้นว่า "ความสุขเป็นเพียงความรู้สึก" อย่างสิ้นเชิง เพราะความรู้สึกมันไม่มั่นคงและถาวร . แต่ถ้าเราลองกลับมาสังเกตุเหตุการณ์ในชีวิตดีๆ เราจะรู้ว่าสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราแกร่งขึ้นและสุขนั้นจะต้องมีอุปสรรค ปัญหา ที่สร้างความทุกข์ และความสุขที่เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาชีวิตได้ สิ่งนี้ก็อยู่กับเราตั้งแต่กำเนิดและจะอยู่ตลอดไป . สำหรับผม ความสุขที่แท้จริงคือ "ความสามารถในการเข้าใจชีวิตและจัดการกับปัญหาภายในใจเราได้" ในเมื่อเราเข้าใจว่าชีวิตเราจะมีความหมายจากการผ่านพ้นอุปสรรคในเส้นทางเดินที่ถูกต้องในทุกๆ วันจนประสบความสำเร็จ . ทีนี้เราก็ต้องรู้วิธีการจัดการกับอุปสรรค ซึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงความสุขระดับนี้ได้ ก็เพราะไม่สามารถเอาชนะความทุกข์จากการเจอปัญหาได้ สุดท้ายวิธีการที่ได้ผลที่สุดคือ ต้องเผชิญกับมัน ในที่นี้เทคนิคคือการวางแผนเตรียมตัวที่จะรับมือกับปัญหาได้! . เพราะถ้าเราก้าวข้ามมันไปได้ชีวิตเราก็จะแข็งแกร่งขึ้น เพราะความสุขที่แท้จริงคือ การหลุดพ้นจากวงจรแห่งทุกข์นั่นเอง! . #nattapatfreedom #freedomarticle #freedompodcast

0 views0 comments