ฟื้นคืนพลังชีวิตด้วย 3 คำถาม!?


ฟื้นคืนพลังชีวิตด้วย "3 คำถาม!?" . ถ้าตามกฎธรรมชาตินั้น "เราจะมีทั้งความสุขและความทุกข์ปะปนเข้ามาในชีวิต" แสดงว่าชีวิตนี้เราจะไม่ได้มีแต่ความสุขหรือความทุกข์ ขึ้นอยู่กับว่าเราสุขหรือทุกข์มากกว่าเท่านั้นเอง . เกณฑ์ในการวัดปริมาณความสุขและทุกข์ก็คือ "การจัดการกับปัญหาในชีวิต(Life-Problem Solving)" ยิ่งเราจัดการปัญหากับชีวิตได้ดีเท่าไร เราก็จะยิ่งสนุกในการใช้ชีวิตมากเท่านั้น . ซึ่งปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราก็คือ "ความสามารถในการจัดการกับทัศนคติ (Mindset Management) ซึ่งผมมี 3 คำถามที่จะฟื้นฟูทัศนคติและวิสัยทัศในการใช้ชีวิตดังนี้ . 1. เราคือใคร? คำถามนี้ลึกซึ้งกว่าที่คิด คนที่ใช้ชีวิตแบบมีความสุขมักจะนิยาม "คุณค่า(Value)" และตัวตนของตัวเองได้ เนื่องจากมันจะทำให้เราใช้ชีวิตในแต่ละวันได้อย่างมีความหมาย(Meaningful Life) . 2. เราอยู่ที่ไหน? ในการใช้ชีวิตนั้น เราก็ไม่อาจจะมองข้ามความเป็นจริงได้ สภาพแวดล้อมและบริบททางสังคมก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิต คำถามนี้คอยย้ำเตือนเสมอให้เรามีสติ ใช้ชีวิตโดยไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่น . 3. เราต้องการอะไร? ที่นี้ลองกลับไปมองที่วิสัยทัศน์ของตัวเอง(Life Vision) ลองถามตัวเองเสมอว่า "ถ้าเรากำลังจะตายตอนนี้ อะไรที่เราเสียใจมากที่สุดที่ไม่ได้ทำมัน?" หรือ "ก่อนที่จะตาย อะไรที่เราต้องทำให้สำเร็จ!?" ผมเชื่อว่าเราจะค้นพบคำตอบด้วยตัวเอง . ชีวิตคือการเดินทางไกล เป็นปกติที่ไฟสู้ของเราจะอ่อนแรงบ้าง เมื่อเราเริ่มเหนื่อย ให้เราลองถาม 3 คำถามนี้กับตัวเองดูครับ แล้วเราจะค้นพบคำตอบเอง . #nattapatfreedom #freedomarticle #freedompodcast

0 views0 comments