อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต


อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต! . ในทุกๆ วันมักจะมีปัญหาตรงหน้าให้เราแก้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นภาระหนี้สิน บิลค่าน้ำ ค่าไฟ หรือค่าผ่อน รวมถึงเรื่องการงาน ความสัมพันธ์และอีกมากมาย . ทำให้ผมกลับมาคิดว่า "เป็นไปได้ไหม ที่เราสามารถแก้ปัญหาต่างๆ จากการตัดรากเหง้าที่เป็น "ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต" . จริงๆ แล้ว ผู้ที่มีอิสรภาพหรือประสบความสำเร็จในชีวิต เขาก็ไม่ได้แก้ปัญหาทั้งหมด (จริงๆ แล้วไม่มีใครในโลกนี้สามารถแก้ปัญหาทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตได้) เพียงแต่เขารู้ "ต้นเหตุของปัญหาเหล่านั้น และไปถอนรากของมัน" . ที่นี้เราก็รู้แล้วว่าต้องหา "สาเหตุ" ให้เจอ ซึ่งแต่ละคนอาจจะมีไม่เหมือนกัน เพราะปัญหาชีวิตที่แตกต่างกัน . ซึ่งจริงๆ แล้ว "อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิต" มนุษย์นั้นล้วนเหมือนกันก็คือ "โรงทางจิตวิญญาณ(spiritual disease)" อันเป็นโรคที่เหนือกว่าทางร่างกาย(physical) และทางสมอง(mental) รวมถึงเป็นหนึ่งในสาเหตุของโรคทั้ง 2 นี้ด้วย . ถ้าอธิบายแบบสากลก็คือ "การขาดอิสรภาพในการควบคุมความรู้สึกนึกคิด" ซึ่งก็เป็นต้นเหตุของการสร้างกรอบความคิด(Mindset) จนไปถึงพฤติกรรม(Behavior) และชะตาชีวิต(Life Destiny) อีกด้วย . ดั้งนั้น คนที่ควบคุมความรู้สึกนึกคิดของตัวเองได้ดี และต่อเนื่อง ก็จะดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข และอิสรภาพมากกว่าคนอื่น ซึ่งก็เป็นเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ . ดั้งนั้น คนที่ควบคุมความรู้สึกนึกคิดของตัวเองได้ดี และต่อเนื่อง ก็จะดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข และอิสรภาพมากกว่าคนอื่น ซึ่งก็เป็นเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ . ถ้าเพื่อนๆ อยากจะได้เคล็ดลับ ผมแนะนำหนังสือ "Atomic Habit" ของ James Clear ที่ผมเชื่อว่าจะช่วยให้แนวคิดพลิกชีวิตเพื่อนๆ ได้เลยทีเดียว . #nattapatfreedom #freedomarticle #freedompodcast

0 views0 comments